U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA 4)

van Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
602 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 juni 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 juli 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 september 2010
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
7 oktober 2010
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
13 oktober 2010

Documenten

602 (2009-2010) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 602 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 6 leden hebben "ja" gestemd
  • 101 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details