U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

van Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Gwenny De Vroe, Karlos Callens en Sven Gatz
607 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

1 juli 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 juli 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
4 mei 2011
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

607 (2009-2010) nr. 1
607 (2009-2010) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid