U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 juni 2010 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de stopzetting van het sociale tewerkstellingsproject Instant A dat zich richt op laaggeschoolde jongeren en ouderen

van Chris Janssens, Frank Creyelman en Johan Deckmyn
599 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 juni 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 juli 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming

Documenten

599 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 599 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 15 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details