U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft

133 (2009-2010) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 juni 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

133 (2009-2010) nr. 1
133 (2009-2010) nr. 2

Meer details

Verslaggever