U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de stilzwijgende vergunningsbeslissing in eerste aanleg betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de inplanting van religieuze bouwwerken betreft, de voorstellen van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven betreft, en het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de vrijstelling van de compensatieplicht bij ontbossing betreft

349 (2009-2010) nr. 13
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 juni 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

349 (2009-2010) nr. 1
349 (2009-2010) nr. 2
349 (2009-2010) nr. 5
349 (2009-2010) nr. 8
349 (2009-2010) nr. 10
349 (2009-2010) nr. 13

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters