U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verlenging van het openbaar onderzoek rond het ontwerp van Milieubeleidsplan 2011-2015, MINA 4

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Dirk Peeters
584 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

22 juni 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 juni 2010
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
6 juli 2010
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

584 (2009-2010) nr. 1
584 (2009-2010) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 584 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 50 leden hebben "ja" gestemd
  • 57 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever