U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

van Wim Wienen, Johan Deckmyn en Erik Arckens
19-A (2009-2010) nr. 6
Amendement nr. 34
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

9 juni 2010
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19-A (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 2
19-A (2009-2010) nr. 3-A
19-A (2009-2010) nr. 3-B
19-A (2009-2010) nr. 3-C
19-A (2009-2010) nr. 3-D
19-A (2009-2010) nr. 3-E
19-A (2009-2010) nr. 3-F
19-A (2009-2010) nr. 3-G
19-A (2009-2010) nr. 3-H
19-A (2009-2010) nr. 3-I
19-A (2009-2010) nr. 3-J
19-A (2009-2010) nr. 3-K
19-A (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 5
19-A (2009-2010) nr. 5-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 6