U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot wijziging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie van 19 februari 2005 tot bepaling van bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering
578 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juni 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
29 juni 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 juli 2010
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
21 oktober 2010
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
28 oktober 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
23 december 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
15 februari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

578 (2009-2010) nr. 1
578 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 578 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Vera Celis
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid