U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
9 juni 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 juni 2010
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

573 (2009-2010) nr. 1
573 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 573 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid