U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 mei 2010 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de problematische intrede van jonge afgestudeerden op de arbeidsmarkt en de dalende werkzaamheidsgraad van jongeren

van Filip Watteeuw en Elisabeth Meuleman
567 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

31 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
9 juni 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

567 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 567 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 6 leden hebben "ja" gestemd
  • 91 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers