U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking

van de Vlaamse Regering
547 (2009-2010) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Archiefdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
11 juni 2010
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
15 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
30 juni 2010
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
5 augustus 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

547 (2009-2010) nr. 1
547 (2009-2010) nr. 2
547 (2009-2010) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 547 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Durnez en Bart Caron
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid