U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 mei 2010 door mevrouw Mieke Vogels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het herhaaldelijke uitstel van de uitvoering van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp uit 2004

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck en Tom Dehaene
546 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 mei 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

546 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 546 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details