U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 6 mei 2010 door de heren Bart Van Malderen en Chris Janssens in commissie gehouden interpellaties tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de kansen van werkloze vijftigplussers op de arbeidsmarkt

van Chris Janssens, Frank Creyelman en Johan Deckmyn
529 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 mei 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

529 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 529 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 19 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers