U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
28 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 juni 2010
10 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
31 augustus 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

526 (2009-2010) nr. 1
526 (2009-2010) nr. 3
526 (2009-2010) nr. 4
526 (2009-2010) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 526 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Kathleen Deckx
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid