U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Sultanaat Oman, anderzijds, inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, ondertekend in Masqat op 16 december 2008

van de Vlaamse Regering
510 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 mei 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
5 juni 2010
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
15 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

510 (2009-2010) nr. 1
510 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 510 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Fatma Pehlivan
Materie
Gewestaangelegenheid