U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
7 mei 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 januari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18-A (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 41 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid