U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

van de Vlaamse Regering
18-A (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
13 januari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18-A (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 41 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers en Filip Watteeuw
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid