U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

van de Vlaamse Regering
19-A (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 mei 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
18 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever en algemene toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Jeugd van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever en bespreking
(Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 mei 2010
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
20 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
(Bevoegdheden Innovatie en Overheidsinvesteringen van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden mobiliteit en openbare werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking
25 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Toerisme van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Toelichting door het Rekenhof en algemene bespreking
26 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda:
(Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Brussel van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
27 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
(Bevoegdheid Werk van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
1 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheden Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Toelichting en bespreking
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: (Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Internationaal Ondernemen van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
2 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
3 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Indicatieve stemming
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking en eindstemming
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
25 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2009-2010) nr. 1
19-A (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 2
19-A (2009-2010) nr. 3-A
19-A (2009-2010) nr. 3-B
19-A (2009-2010) nr. 3-C
19-A (2009-2010) nr. 3-D
19-A (2009-2010) nr. 3-E
19-A (2009-2010) nr. 3-F
19-A (2009-2010) nr. 3-G
19-A (2009-2010) nr. 3-H
19-A (2009-2010) nr. 3-I
19-A (2009-2010) nr. 3-J
19-A (2009-2010) nr. 3-K
19-A (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 5
19-A (2009-2010) nr. 5-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-A (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden: