U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
10 mei 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
17 mei 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
18 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
27 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
2 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
3 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd.
25 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

19-A (2009-2010) nr. 1
19-A (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 2
19-A (2009-2010) nr. 3-A
19-A (2009-2010) nr. 3-B
19-A (2009-2010) nr. 3-C
19-A (2009-2010) nr. 3-D
19-A (2009-2010) nr. 3-E
19-A (2009-2010) nr. 3-F
19-A (2009-2010) nr. 3-G
19-A (2009-2010) nr. 3-H
19-A (2009-2010) nr. 3-I
19-A (2009-2010) nr. 3-J
19-A (2009-2010) nr. 3-K
19-A (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 5
19-A (2009-2010) nr. 5-Bijlagen
19-A (2009-2010) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19-A (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden: