U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
6 mei 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 mei 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
20 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
27 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
1 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
2 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
3 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

508 (2009-2010) nr. 1
508 (2009-2010) nr. 1-Addendum
508 (2009-2010) nr. 2
508 (2009-2010) nr. 3
508 (2009-2010) nr. 4
508 (2009-2010) nr. 5
508 (2009-2010) nr. 6
508 (2009-2010) nr. 7
508 (2009-2010) nr. 8
508 (2009-2010) nr. 9
508 (2009-2010) nr. 10
508 (2009-2010) nr. 11
508 (2009-2010) nr. 12
508 (2009-2010) nr. 13
508 (2009-2010) nr. 14
508 (2009-2010) nr. 15

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 508 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden: