U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
17 mei 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XIV. Leefmilieu Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Registratierechten Hoofdstuk IV. Successierechten Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
20 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIX. Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen (Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. Vzw Vlaams Instituut voor de Zee Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk XI. Mobiliteitsplan Vlaanderen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk VII. Vzw Vlaamse Opera Benoeming van een verslaggever en bespreking
25 mei 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk IX. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Hoofdstuk X. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Registratierechten Hoofdstuk IV. Successierechten Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Toelichting door het Rekenhof en bespreking
27 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XII. Energie Hoofdstuk XIII. Stadsvernieuwingsprojecten Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
1 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XIV. Leefmilieu Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Registratierechten Hoofdstuk IV. Successierechten Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Financiering van stages bij internationale organisaties Hoofdstuk XVII. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XX. Regularisaties onroerend erfgoed Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk XV. Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
3 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk II. Onderwijs Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Stemming
8 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Registratierechten Hoofdstuk IV. Successierechten Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
28 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

508 (2009-2010) nr. 1
508 (2009-2010) nr. 1-Addendum
508 (2009-2010) nr. 2
508 (2009-2010) nr. 3
508 (2009-2010) nr. 4
508 (2009-2010) nr. 5
508 (2009-2010) nr. 6
508 (2009-2010) nr. 7
508 (2009-2010) nr. 8
508 (2009-2010) nr. 9
508 (2009-2010) nr. 10
508 (2009-2010) nr. 11
508 (2009-2010) nr. 12
508 (2009-2010) nr. 13
508 (2009-2010) nr. 14
508 (2009-2010) nr. 15

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 508 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers, Filip Watteeuw, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Yamila Idrissi, Dirk de Kort, Marino Keulen, Cindy Franssen, Paul Delva, An Michiels, Fientje Moerman en Karlos Callens
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid