U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen

van Koen Van den Heuvel, Ward Kennes, Griet Smaers, Kris Van Dijck, Jan Peumans en Peter Vanvelthoven, verslag door Marino Keulen en Dirk de Kort
501 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 juni 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
29 juni 2010
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 oktober 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
10 december 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
24 december 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

501 (2009-2010) nr. 1
501 (2009-2010) nr. 2
501 (2009-2010) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 501 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Marino Keulen en Dirk de Kort
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid