U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 20 april 2010 door de heren Johan Deckmyn en Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de stand van zaken in het actieplan Vlaanderen in Actie en over de monitoring van het Pact 2020 en de resultaten van Vlaanderen in Actie

van Johan Deckmyn, Erik Tack, Felix Strackx, Christian Verougstraete en Frank Creyelman
490 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 mei 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

490 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 490 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 26 leden hebben "ja" gestemd
  • 82 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details