U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 31 maart 2010 1° door de heer Luckas Van Der Taelen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitspraak van minister Pascal Smet dat Brussel een Franstalige stad is en de gevolgen voor het beleid van de Vlaamse Regering ten aanzien van Brussel; 2° door mevrouw Ann Brusseel in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de problemen in het Brussels onderwijs en de uitspraak van de minister dat Brussel een Franstalige stad is; 3° door de heer Erik Arckens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitspraak van minister Pascal Smet dat Brussel een Franstalige stad is en de gevolgen hiervan voor het beleid van de Vlaamse Regering ten aanzien van haar hoofdstad

van Ann Brusseel, Gwenny De Vroe, Irina De Knop, Luckas Van Der Taelen en Sven Gatz
481 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

1 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
28 april 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

481 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 481 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 21 leden hebben "ja" gestemd
  • 69 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: