U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

van Bart Martens, Ludwig Caluwé, Liesbeth Homans, Patrick Janssens, Dirk de Kort en Sophie De Wit
477 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
19 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
10 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
30 juni 2010
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

477 (2009-2010) nr. 1
477 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 477 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggevers
Jan Roegiers en Annick De Ridder
Materie
Gewestaangelegenheid