U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

477 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 april 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
12 mei 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
10 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 juni 2010
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
9 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

477 (2009-2010) nr. 1
477 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 477 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid