U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van een openbare instelling genaamd "Commissariaat-generaal van de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België voor de buitenlandse culturele samenwerking"

van de Vlaamse Regering
94 (1979-1980) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 1979
17 juni 1980
Aangenomen in plenaire vergadering
8 juli 1980
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 1980
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

94 (1979-1980) nr. 1
94 (1979-1980) nr. 2
94 (1979-1980) nr. 3
94 (1979-1980) nr. 4
94 (1979-1980) nr. 5
94 (1979-1980) nr. 6
94 (1979-1980) nr. 7
94 (1979-1980) nr. 8
94 (1979-1980) nr. 9