U bent hier

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Grote infrastructuurprojecten. Gedachtewisseling over het alternatieve tracé van de Oosterweelverbinding van Forum 2020. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Jan Penris en Dirk de Kort

54 (2009-2010) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 maart 2010

Meer details

Verslaggevers