U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Grote infrastructuurprojecten. Gedachtewisseling over het alternatieve tracé van de Oosterweelverbinding van Forum 2020. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Jan Penris en Dirk de Kort

54 (2009-2010) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 maart 2010

Meer details

Verslaggevers