U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 maart 2010 door de heer Dirk Van Mechelen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen

van Dirk Van Mechelen, Mercedes Van Volcem, Gwenny De Vroe, Karlos Callens en Sven Gatz
453 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
31 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

453 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 453 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 36 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details