U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, verslag door Kathleen Deckx
215 (2009-2010) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

17 maart 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

215 (2009-2010) nr. 1
215 (2009-2010) nr. 2

Meer details

Verslaggever