U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de categorieën huurders van een sociale woning en de ontbinding van de huurovereenkomst betreft

van Filip Anthuenis, Mercedes Van Volcem, Irina De Knop, Vera Van der Borght en Sven Gatz
443 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

16 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
15 juni 2010
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 juni 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

443 (2009-2010) nr. 1
443 (2009-2010) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Patricia De Waele
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid