U bent hier

Ontwerp van decreet tot opheffing van het decreet van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars

van de Vlaamse Regering, verslag door Mieke Vogels
436 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 maart 2010
16 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
30 april 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
7 mei 2010
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
11 mei 2010
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
11 juni 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

436 (2009-2010) nr. 1
436 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 436 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 117 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Mieke Vogels
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid