U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 maart 2010 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de toestand van de gebouwen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke

van Jos De Meyer, Tine Eerlingen en Els Robeyns
425 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 maart 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

425 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 425 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: