U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 februari 2010 door de heer Bart Tommelein in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de publiciteit voor steden en gemeenten in tv-programma's

van Bart Tommelein, Jean-Jacques De Gucht, Herman Schueremans en Peter Gysbrechts
399 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

399 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 399 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 42 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details