U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 februari 2010 door de heer Bart Tommelein in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de publiciteit voor steden en gemeenten in tv-programma's

van Jurgen Verstrepen
397 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

397 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 397 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 88 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details