U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 februari 2010 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de transparantie van de zogenaamde knipperlichtprocedure bij de VRT en de minderinkomsten uit radioreclame

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
393 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

393 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 393 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 70 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers