U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 23 februari 2010 door de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het beleid van de Vlaamse Regering inzake het aanstellen van regeringscommissarissen en de opmerkingen ter zake van het Rekenhof

van Johan Deckmyn, Joris Van Hauthem, Frank Creyelman en Linda Vissers
389 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

389 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 389 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 82 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details