U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014

van Marijke Dillen, Erik Tack, Felix Strackx en Gerda Van Steenberge
191 (2009-2010) nr. 4
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

191 (2009-2010) nr. 1
191 (2009-2010) nr. 2
191 (2009-2010) nr. 3
191 (2009-2010) nr. 4
191 (2009-2010) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 191 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 94 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details