U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2010 door de heren Stefaan Sintobin en Marnic De Meulemeester in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over de kritiek van het Steunpunt Toerisme en Recreatie op de toeristische marketing van de Vlaamse overheid en over de sterke terugval van buitenlandse toeristen in Vlaanderen in 2009

van Stefaan Sintobin, Joris Van Hauthem en Frank Creyelman
353 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
24 februari 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

353 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 353 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 23 leden hebben "ja" gestemd
  • 61 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid