U bent hier

Voorstel van decreet houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid

van Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens, Liesbeth Homans, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts
349 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
17 maart 2010
Advies Raad van State gevraagd
23 maart 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 maart 2010
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
21 april 2010
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Raad voor Vergunningsbetwistingen - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) - de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
30 april 2010
Advies Raad van State ontvangen
9 juni 2010
16 juni 2010
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 juli 2010
8 juli 2010
16 juli 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
9 augustus 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

349 (2009-2010) nr. 1
349 (2009-2010) nr. 2
349 (2009-2010) nr. 5
349 (2009-2010) nr. 8
349 (2009-2010) nr. 10
349 (2009-2010) nr. 13

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 349 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters
Materie
Gewestaangelegenheid