U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, opgemaakt in New York op 20 december 2006

van de Vlaamse Regering, verslag door Sabine Poleyn
348 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
12 februari 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 februari 2010
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
2 maart 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 mei 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

348 (2009-2010) nr. 1
348 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 348 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid