U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 januari 2010 door de heer Wim Wienen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de naleving van de bepalingen inzake non-discriminatie en politieke en ideologische onpartijdigheid uit het Mediadecreet door de VRT

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
330 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 februari 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

330 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 330 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 82 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers