U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 25 januari 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering

van Jan Penris, Filip Dewinter en Wim Wienen
334 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 januari 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

334 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 334 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 17 leden hebben "ja" gestemd
  • 94 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers