U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen van de overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten 'INTELSAT', aangenomen in Washington op 17 november 2000, en met de wijziging van artikel XII, onderdeel c, onder ii, van de overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten, aangenomen door de 31e assemblee van partijen in Parijs op 23 maart 2007

van de Vlaamse Regering, verslag door Christian Verougstraete
328 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
15 februari 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 februari 2010
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
23 februari 2010
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 mei 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

328 (2009-2010) nr. 1
328 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 328 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Christian Verougstraete
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid