U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 januari 2010 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de nieuwe bevolkingsprognoses van het Federaal Planbureau en de gevolgen van de verwachte bevolkingsaangroei voor onder meer huisvesting, mobiliteit, leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijs

van Filip Watteeuw, Koen Van den Heuvel, Lode Vereeck, Kris Van Dijck, Peter Vanvelthoven en Sven Gatz
323 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 januari 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 januari 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

323 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 323 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: