U bent hier

Verslag van het verzoekschrift over de interpretatie van artikel 258bis van het Hogeschooldecreet, over de verkiezingen van de raden van bestuur

namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, verslag door Kathleen Helsen
305 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Documenten

305 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Kathleen Helsen