U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 december 2009 door de heren Jurgen Verstrepen, Wim Wienen en Bart Tommelein in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over het bestuur van de VRT en de positie van de gedelegeerd bestuurder, over de positie van de gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep VRT, en over het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de VRT

285 (2009-2010) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 december 2009
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

285 (2009-2010) nr. 1
285 (2009-2010) nr. 2