U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 december 2009 door mevrouw Caroline Gennez, de heer Johan Deckmyn, mevrouw Ulla Werbrouck en de heer Peter Gysbrechts in commissie gehouden interpellaties tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, respectievelijk over de strenge uitspraken van het Vlaams Doping Tribunaal ten aanzien van twee toptennissers, over de schorsing van twee toptennissers ten gevolge van de strikte toepassing van het Vlaamse antidopingdecreet, over de schorsing van drie topsporters in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en over de voorstellen met betrekking tot het antidopingbeleid na de schorsing van twee Vlaamse toptennissers

van Johan Deckmyn en Wim Wienen
295 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 december 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

295 (2009-2010) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 295 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 12 leden hebben "ja" gestemd
  • 57 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers