U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, wat de organisatie betreft die de belangen van gezinnen behartigt

van Philippe De Coene, Carl Decaluwe en Wilfried Vandaele
288 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 december 2009
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
28 januari 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

288 (2009-2010) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 288 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid