U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 december 2009 door de heren Jurgen Verstrepen, Wim Wienen en Bart Tommelein in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over het bestuur van de VRT en de positie van de gedelegeerd bestuurder, over de positie van de gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep VRT, en over het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de VRT

van Carl Decaluwe, Johan Verstreken, Veli Yüksel, Philippe De Coene, Chokri Mahassine, Wilfried Vandaele en Kris Van Dijck
285 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 december 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

285 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 285 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 10 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details