U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoering van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Liesbeth Homans, Valerie Taeldeman, Wilfried Vandaele, Michèle Hostekint en Lode Ceyssens, verslag door Mercedes Van Volcem en Tine Eerlingen
287 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
10 februari 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 februari 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 februari 2010
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
2 maart 2010
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) - de Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren (VMC) - de afdeling Milieuverguningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 maart 2010
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
11 mei 2010
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
11 juni 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juli 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

287 (2009-2010) nr. 1
287 (2009-2010) nr. 2
287 (2009-2010) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 287 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Mercedes Van Volcem en Tine Eerlingen
Materie
Gewestaangelegenheid