U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

18 (2009-2010) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

3 december 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

18 (2009-2010) nr. 2
18 (2009-2010) nr. 3