U bent hier

Voorstel van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester en Annick De Ridder
274 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

3 december 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 januari 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 januari 2010
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
9 februari 2010
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
3 oktober 2010
Ingetrokken

Documenten

274 (2009-2010) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid