U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

19 (2009-2010) nr. 3-E
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2009
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19 (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19 (2009-2010) nr. 3-A
19 (2009-2010) nr. 3-B
19 (2009-2010) nr. 3-C
19 (2009-2010) nr. 3-D
19 (2009-2010) nr. 3-E
19 (2009-2010) nr. 3-F
19 (2009-2010) nr. 3-G
19 (2009-2010) nr. 3-H
19 (2009-2010) nr. 3-I
19 (2009-2010) nr. 3-J
19 (2009-2010) nr. 3-K
19 (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19 (2009-2010) nr. 5
19 (2009-2010) nr. 5-Bijlagen

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Robrecht Bothuyne, Sonja Claes, Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Martine Fournier, Koen Van den Heuvel en Filip Watteeuw